tartu
0

Õpiveebi esimene samm – alustame Tartus

See artikkel on lühendatud versioon Tartu Postimehes ilmunust, mille kirjutasid Mihkel Lees ja Tõnis Kusmin.

Vaatamata Eesti õigustatud e-riigi kuvandile ei ole me kaugeltki saavutanud täit e-sära haridusvaldkonnas.

Paistab, et IKT-rakenduste kasutamist hariduses ka veidike peljatakse: õpetajatele näib kohati hirmu tegevat kiiresti muutuvate arvutipõhiste lahenduste keerukus, lapsevanemad tunnevad muret oma võsukeste arvutiharjumuste üle ning kardavad, et nende lapsed istuvad õues mängimise ja vahetu suhtlemise asemel liialt palju arvuti taga. Mainitud hirmud on oma olemuselt täiesti mõistetavad.

Käesoleva loo autorid on siiski veendumusel, et arvutit tuleb vaadata kui vahendit, mida on küll võimalik vääralt kasutada, kuid mis pakub eelkõige hulgaliselt uusi võimalusi: arvutipõhine õpe aitab kokku hoida aega, lihtsustab õpetaja tööd ning võimaldab lapsel kiiremini teadmisi omandada.

1. juulil sai peaaegu 30 000 euro suuruse rahastuse MTÜ Silmaringi ja Tartu linna koostöös valminud projekt «Kogukonna õpiveebi piloot».

Projekti eesmärk on viia ellu kaasava õpiveebi kontseptsioon. Keeruka sõnastuse taga peitub lihtne mõte: õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele luuakse keskkond, mis ei võimalda anda ainult tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta, vaid koondab erinevaid õppematerjale nii teksti kui video kujul.

Ka teste ja kontrolltöid saab lahendada otse veebis – see omakorda võimaldab õpetajal saada reaalajas ülevaadet õpilaste oskustest.

Praegu kulub õpetajatel palju aega tundide ettevalmistamisele (kohati puudub kvaliteetne õppematerjalide baas) ja tööde parandamisele pärast tunde. See omakorda väljendub lõpptulemusena vähemas tähelepanus igale õpilasele. Meie eesmärk on vähendada õpetajate vaeva ning muuta õppeprotsess lapse jaoks dünaamilisemaks ja huvitavamaks.