startwhereyouare
0

Nii see algas

Tahtsime teha õppimise huvitavaks läbi tehnoloogia. Siis oli meil ainult soov. Mida täpselt teha, me veel ei teadnud. Alustasime koolide, õpetajate ja õpilaste vajaduste uurimist ning hakkasime äriplaani looma.

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk on suurendada noorte õpihuvi ja õppeedukust. Kasutades kaasaegset tehnoloogiat muudame õppimise efektiivsemaks ja ehitame veebipõhise lahenduse, mis oleks kättesaadav õpilastele üle Eesti.

Äriplaani koostamise faasis korraldame 3 kuu jooksul töörühmades arutelud haridustöötajate ja kooliõpilastega, kus selgitame välja, millised on sihtgrupi olulisimad probleemid ja kuidas neid lahendada veebipõhiste õpivahenditega. Loome toote protorüübi (ekraanivaated) ja uurime tagasisidet veendumaks, et lahendus leiaks reaalset kasutamist.

Projekti eesmärk

Silmaringi äriplaani koostamise taotlusvooru otseseks eesmärgiks on välja töötada pakutav toode. Toote all mõtleme sisult ja esitlusviisilt kõige paremini sihtgrupi vajadustele vastava interaktiivsete õppevahendite välja töötamist, pannes sellega aluse järgevale tegevusele. Järgmiseks eesmärgiks on luua kooliõpilastele suunatud veebipõhine õppekeskkond, kus noored saavad õppida videote ja interaktiivsete harjutuste abil, muutes sellega õppeprotsessi huvitavamaks ja teemade sisu paremini omandatavaks.

Artikli täisversioon on silmaring.ee lehel.