cellphoneandtablet
0

Vot selle pärast on Õpiveebi vaja

Kirjeldan uue õpiveebi loogikat: kuidas see lihtsustab õpetaja tööd, võrdlen õpilatvormiga Moodle ja õppematerjalide veebidega Koolielu, Annaabi, Youtube ning selgitan ühilduvust seadmetega.

Teeme õpetaja töö lihtsamaks

Eesti IT-riigina pole veel oma sära saavutanud haridusvaldkonnas. Tänapäevased IT-platvormid võiksid suurendada õpetaja töö efektiivsust. Neil kulub palju aega tundide ettevalmistamisele (sest puudub kvaliteetne õppematejalide baas) ja tööde parandamisele pärast tunde. See väljendub lõpptulemusena vähemas tähelepanus igale õpilasele.

Materjalid ja testid

Loome platvormi, kus avalikult kättesaadavate õppematerjalide automatiseeritud kvaliteedisüsteemi (kasutusindeksi, mis muutub orgaaniliselt vastavalt õpetajte materjalide kasutusele) abil muutub õpetajale tunni ettevalmistamine lihtsamaks ning tunni läbiviimine õpilasele kaasahaaravamaks. Ka teste ja kontrolltöid saab lahendada otse veebis, mis võimaldab õpetajal saada reaalajas ülevaadet õpilaste oskustest.

Kuidas erineb Moodlest?

Moodle’i tugevused on laialdane funktsionaalsus ja tasuta kasutamine, nõrkuseks aga kasutamise keerukus, mis ongi saanud peamiseks takistuseks selle laialdasel integreerimisel koolitöösse. Õpiveeb seab esikohale süsteemi kasutusmugavuse ja teeb selle lihtsaks, et ka mitte vähese arvutioskusega õpetajad mõistaksid kohe, kuidas seda kasutada.

Aga materjalide kogumikke on ju mitu…

Koolielu veebilehe tugevusekson palju materjali, nõrkuseks see, et materjal on peamiselt kirjalik (seda ei saa tunnis näidata, et teooriat ilmestada), samuti nende materjalide kõikuv kvaliteet (mis tähendab õpetajale suur ajakulu hea materjali leidmisel). Annaabi tugevus on tema populaarsus õpilaste seas, nõrkus aga see, et materjalid on peamiselt tekstilised ning sageli madala kvaliteediga. Youtube’i tugevus on visuaalsed materjalid, nõrkus aga puuduv seos õppekavaga ning kasutaja suur ajakulu heade materjalide leidmiseks.

Õpiveebi erinevused võrreldes eeltoodud kolme keskkonnaga on kvaliteetsete õppematerjalide lihtne leitavus. Lahendame selle kasutusindeksiga – mida rohkem õpetajaid seda materjali kasutab, seda usaldusväärsem on see teiste silmis (sarnaselt töötabka Google otsingumootor). Nii säästab õpetaja aega ning leiab visuaalset materjali tundide huvitavaks muutmiseks.

Töötab igas digiseadmes

Riistvara tootjate lahendused (tahvelarvutid tervele klassile) on kallid. Koolijuhid tõdevad, et isegi kui riistvara osta, siis puudub täna sellel sisu (interaktiivsed õppematerjalid ja vahendid õpilaste ja õpetajate vahelise koostöö soodustamiseks), samuti on riistvaratootjatel suletud süsteemid ja lahendused (nt Apple iPad’ides saab kasutada ainult Apple-i platvormi programme).

Õpiveebi esmane prioriteet kasumi teenimise (riistvara müümise) asemel luua reaalne muutus õpetajatöös. Me ei sunni kooli ostma uusi arvuteid – Õpiveebi saab kasutada igas digiseadmes (ka õpilase enda omas).

 

Algne artikkel on silmaring.ee lehel, see siin on lühendatud ja mugandatud versioon.